Current Location: English>>Contacts
  Contacts
 
Contacts

Contact person: Mr. Niu Zhenxi,Mr. Zhang Hao

Tel: 8849-5297

E-mail:nwpuzhang@nwpu.edu.cn

Website: http://jidian.nwpu.edu.cn/english

 

西北工业大学机电学院 联系我们:npujdxy@nwpu.edu.cn www.qixiankeji.com